KİTAP BÖLÜMÜ HAKKINDA

 

Saygıdeğer Meslektaşımız

 

Sizleri yurt dışında yayınlayacağımız orijinal araştırma, derleme ve tezden üretilmiş makalelerin yer alacağı uluslararası kitap projesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Kitaplar  Sağlık Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Bilimleri,  Eğitim Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanlarında yayınlayacağız. Kitaplar aşağıdaki başlıklarda ayrı ayrı yayımlanacaktır:

 

 

ALANLAR VE ALANA GÖRE KİTAP İSİMLERİ:

 

SOSYAL BİLİMLER

ADMINISTRATIVE AND ECONOMICS SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/2021

SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/2021

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

SOSYAL VE İNSANİ BİLİMLER: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

EĞİTİM BİLİMLERİ

EDUCATIONAL SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/2021

EĞİTİM BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

FEN ve MATEMATİK BİLİMLERİ

FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ

ENGINEERING AND ARCHITECTURE SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/2021

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

HEALTH SCIENCES: Current Researches and New Trends/2021

SAĞLIK BİLİMLERİ:  Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

 

Yayın Dili

Kitaplarımız iki farklı şekilde yayınlanacaktır.

Birinci tür kitapta Türkçe, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış makalelere yer verilecektir.

İkinci tür kitapta ise sadece İngilizce yazılmış makalelere yer verilecektir.,

 

Kitaplar

Kitaplar e kitap olarak yayınlanacaktır

 

Yayınevi

Kitaplar Karadağ’dan uluslararası yayınevi statüsündeki IVPE Yayınevi tarafından ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Yayınevi ile ilgili detaylı bilgiye web sayfamıdan veya şu linkten ulaşabilirsiniz:  http://ivpe.me/

 

 Sınırlılıklar ve Şartlar

Yazılar yukarıda belirtilen dillerle sınırlıdır. Bu diller dışındaki yazılara yer verilmeyecektir. Bir yazar dilediği kadar yazı gönderebilir. Yazar sayısı birden fazla olabilir.Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Gelen yazı iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden olumlu parapor alan yazı yayımlanmak üzere editoryal işleme alınır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü hakeme gönderilir. Üçüncü hakem de olumsuz rapor yazarsa yazı yayınlanmaz.