INTERNATIONAL BOOK CHAPTER

EKİM DÖNEMİ KİTAPLARIMIZ YAYIMLANMIŞTIR. WEB SAYFAMIZDA SOL TARAFTAKİ MENÜLERDEN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Saygıdeğer Meslektaşımız

 

Sizleri yurt dışında 15 Ekim 2022 tarihinde yayınlayacağımız orijinal araştırma, derleme ve tezden üretilmiş makalelerin yer alacağı uluslararası kitap projesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Kitapları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında ayrı ayrı yayınlayacağız. Alanlara göre projede aşağıdaki başlıklarda kitaplar ayrı ayrı yayımlanacaktır.  

 

ALANLAR VE ALANA GÖRE KİTAP İSİMLERİ:

 

SOSYAL BİLİMLER

ADMINISTRATIVE AND ECONOMICS SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/5

SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/5

SOSYAL VE İNSANİ BİLİMLER: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/5

 

EĞİTİM BİLİMLERİ

EDUCATIONAL SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/5

EĞİTİM BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/5

 

FEN ve MATEMATİK BİLİMLERİ

FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/5

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ

ENGINEERING AND ARCHITECTURE SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/5

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/5

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

HEALTH SCIENCES: Current Researches and New Trends/5

SAĞLIK BİLİMLERİ:  Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/5

 

Editörler ve Hakem Kurulu: Yukarıda belirtilen her alanın kendine özgü editörleri ve Hakem kurulları olacaktır.

Yayın Dili

Kitaplarımız iki farklı şekilde yayımlanacaktır.

Birinci tür kitapta Türkçe, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış makalelere yer verilecektir.

İkinci tür kitapta ise sadece İngilizce yazılmış makalelere yer verilecektir.