INTERNATIONAL BOOK CHAPTER Yıl: 2020   Sayı: 3

Sevilay ÖZER
1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE YOL VERGİSİ KANUNU VE KÖYLÜNÜN TEPKİSİ

  Özet   Tam Metin
0
Harun Yeniçeri
2- ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN OLUŞTURULMASINDA VERGİLERİN ROLÜ

  Özet   Tam Metin
0
günay zeynelova, filiz konuk
3- BİREYLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL ERİŞİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BAKÜ ŞEHRİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
Aslıhan IĞDIR AKARAS
4- BAĞIMSIZLIKLARININ İLK YILLARINDA TÜRKİYE’NİN SOVYETLER BİRLİĞİNDEN AYRILAN TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİ

  Özet   Tam Metin
0
F. Özlen Hiç
5- CUMHURİYET'TEN GÜNÜMÜZE TÜRK TARIM POLİTİKALARI: DERLEME, DEĞERLENDİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet   Tam Metin
0
Demet AYDINLI GÜRLER
6- MÜZİK EĞİTİMİNDE GRUP PİYANO LABORATUVARLARI

  Özet   Tam Metin
0
Ebru Melek Koç
7- A CLOSER LOOK AT E-ASSESSMENT IN DISTANCE EDUCATION IN TURKISH HIGHER EDUCATION

  Özet   Tam Metin
0
Yıldırım ATAYETER, Onur YAYLA, Uğur TOZKOPARAN
8- TEKELİ GÖLܒNÜN ( KOP DAĞI/BAYBURT) FİZİKİ COĞRAFYASI VE TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN ÖNEMİ

  Özet   Tam Metin
0
SELİM YÜKSEL PAZARÇEVİREN, DUYGU CELAYİR
9- İŞLETMELERDE KAPASİTE VE VERİMLİLİK SAPMALARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ

  Özet   Tam Metin
0
Hüseyin Yener
10- 3D PRINTING GAME CHANGING TECHNOLOGY

  Özet   Tam Metin
0
EBRU ATEŞOK
11- ÇÖMLEK ATÖLYELERİNDE GELENEKSELDEN FABRİKASYON ÜRETİME DÖNÜŞÜM: ANADOLU ÇÖMLEK ATÖLYESİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
A.Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK
12- TARİHİ YAPILARDA ÇÖRTENLER: AĞIRNAS VE GERMİR ÖRNEKLERİ

  Özet   Tam Metin
0
HANİFE BANU ATAMAN YANCI, SUZAN DAL
13- ETİKSEL İKLİM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: SPOR İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
SUZAN DAL, HANİFE BANU ATAMAN YANCI
14- İŞYERİ REKREASYONUNUN ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
0
Salih Kalayci
15- THE RELATIONSHIP BETWEEN SEA TRANSPORTATION, TRADE OPENNESS AND CURRENT ACCOUNT BALANCE: THE CASE OF MOROCCO AND TUNISIA

  Özet   Tam Metin
0
çağdaş ışıkay
16- ÖRGÜTSEL ADALETİN ETKİLERİ ÜZERİNE ULUSAL DÜZEYDE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

  Özet   Tam Metin
0
Murat KOÇ, Gülsüm YİTER, Yonca BİR, Ayşe Şenay KOÇ
17- POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
0
Muhammet Emin Soydaş
18- HALAL TOURISM AND HALAL CONCEPT HOTELS

  Özet   Tam Metin
0
Mutlu TOKMAK
19- COMPARISON OF YOUTH LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF MEDICAL SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THEIR DEMOGRAPHIC DATA

  Özet   Tam Metin
0
Dr. Gökhan ULUDAĞ
20- İŞKOLİKLİĞİN İŞ STRESİNE OLAN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  Özet   Tam Metin
0
CELAL HAYIR
21- AVUSTURYA’DA ALTERNATİF MEDYA ÖRNEĞİ OLARAK FREIES RADIO KONSEPTİ VE TÜRKİYE KÖKENLİ GÖÇMENLERİN BU RADYOLARDA YAYINLADIKLARI PROGRAMLAR

  Özet   Tam Metin
0
İhsan CORA
22- KADIN GİRIŞIMCILIK VE KADIN GIRIŞIMCILERIN PIRI OLARAK HZ. HATICE: ROL MODEL ÖNERISI

  Özet   Tam Metin
0
Kemal Çiftyıldız, Hayrettin Şahin
23- İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ DOĞU MARMARA ISO 500 ÇALIŞMASI

  Özet   Tam Metin
0
Hasan CİNNİOĞLU, Manolya GÜLER
24- RESTORAN İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ YÖNETİCİLERİNDE ALGILADIKLARI DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞININ PSİKOLOJİK SERMAYE VE İŞ PERFORMANSI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
Cihan Seçilmiş, , Ebru DÜŞMEZKALENDER , Orhan Can YILMAZDOĞAN , Cansev ÖZDEMIR
25- EFFECT OF ETNOCENTRİSM ON TOURIST-TOURIST INTERACTION

  Özet   Tam Metin
0
Nazlı Müge EMİR, Cemile ÇETİN
26- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMINDE İŞE ALIM

  Özet   Tam Metin
0
Fahri Özsungur
27- SERVICE INNOVATION IN ELDERLY CARE

  Özet   Tam Metin
0
Ferhat ÇETİNKAYA
28- SOCIAL AND POLITICAL PROBLEMS IN

  Özet   Tam Metin
0
çağdaş ışıkay
29- TÜKENMİŞLİĞİN NEDENLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
0
Metin SAĞLAM, Sümeyye UZUN
30- AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

  Özet   Tam Metin
0
DUYGU CELAYİR
31- TARGET COSTING AS A STRATEGIC COST MANAGEMENT TOOL AND A SURVEY ON ITS IMPLEMENTATION IN THE TURKISH FURNITURE INDUSTRY

  Özet   Tam Metin
0
Memiş Can Yardımcı
32- REKABET STRATEJİLERI

  Özet   Tam Metin
0
R. DİLEK KOÇAK
33- A PERSPECTIVE TO 21ST CENTURY MANAGEMENT: QUANTUM LEADERSHIP

  Özet   Tam Metin
0
Didem ÇİÇEK-ERDOĞAN, Zeliha Nurdan BAYSAL, Bülent ÖZDEN
34- SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OTANTİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
0
Atakan Yazıcı, Meriç Eraslan
35- THE CASE OF THE COURT: EMOTİONAL INTELLIGENCE

  Özet   Tam Metin
0
Oğuzhan ECE, Salim Sercan SARI
36- RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING AND FIRM EFFICIENCY, PRODUCTIVITY, AND PROFITABILITY AND FIRM VALUE: EVIDENCE FROM TURKEY

  Özet   Tam Metin
0
Fahri Özsungur
37- INNOVATION PSYCHOLOGY IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT

  Özet   Tam Metin
0
Jemal Beridze, Adem Anbar
38- GÜRCİSTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİK ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
0
Melek SARI GÜVEN
39- ERMENİ MİLLETİ NİZAMNAMESİ’NİN ÖNCÜLERİ VE HAYAT HİKÂYELERİ

  Özet   Tam Metin
0
Neslihan ARIKAN
40- LAUSANNE OLYMPICS MUSEUM AND TURKISH VISITORS

  Özet   Tam Metin
0
Neslihan ARIKAN
41- SPORTS TRADITIONS AND HABITS IN THE WORLD AND TURKEY

  Özet   Tam Metin
0
Reyhan CAFRI
42- TÜRKİYE’ DE SAĞLIK HARCAMALARININ SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL BELİRLEYİCİLERİNİN BİR ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
0
Salih ÇİFTÇİ
43- BM VE AB’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA KENTSEL GELİŞME OLGUSUNA YAKLAŞIMI

  Özet   Tam Metin
0
Zeynep Gazali Demirtaş, Rukiye Çelik
44- SOCIAL MEDIA AS A SOCIAL SUPPORT AT BREASTFEEDING PROCESS: INSTAGRAM CASE

  Özet   Tam Metin
0
Firengiz Paşayeva Yunus, Yalçın Yunus
45- DİE BRAUTWERBUNGSGESCHICHTEN IN DER WELTLITERATUR

  Özet   Tam Metin
0
PELİN ŞAHİN YARBAĞ
46- İŞ TATMİNİNİ ARTTIRMADA POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN ROLÜ: KUYUMCUKENT ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
Mustafa Hatipler Gülden İrem Kazel
47- POST-MODERNİZM, ULUS DEVLET VE TÜRKİYE’NİN SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI

  Özet   Tam Metin
0
Ayşe Savaş - Hasan Ş. Haştemoğlu
48- EĞİRDİR KENTİNDE KENTSEL MEKANIN DÖNÜŞÜMÜ

  Özet   Tam Metin
0
Volkan Yeniaras, Ilker Kaya, Mumin Dayan
49- THE ROLE OF BUSİNESS AND POLITICAL TIES AND UNLEARNING: IMPLICATIONS FOR COMPETITIVE CAPABILITIES AND CUSTOMER CAPITAL IN EMERGING ECONOMIES

  Özet   Tam Metin
0
Mehmet Murat PAYAM
50- TURİZMDE OLASI GÜVENLİK RİSKLERİ: ETKİN RİSK VE GÜVENLİK YÖNETİMİTURİZMDE OLASI GÜVENLİK RİSKLERİ: ETKİN RİSK VE GÜVENLİK YÖNETİMİ

  Özet   Tam Metin
0