INTERNATIONAL BOOK CHAPTER Yıl: 2020   Sayı: 3

Mehmet Murat PAYAM
51- TURİZMDE OLASI GÜVENLİK RİSKLERİ: ETKİN RİSK VE GÜVENLİK YÖNETİMİTURİZMDE OLASI GÜVENLİK RİSKLERİ: ETKİN RİSK VE GÜVENLİK YÖNETİMİ

  Özet   Tam Metin
0
Aslı KÖSE
52- SAĞLIK HİZMETİNDE ŞİKAYET:KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
0
Özer Aktimur
53- HEYKELTRAŞ KUZGUN ACAR’IN “SOYUT KOMPOZİSYON” İSİMLİ HEYKELİNİN RESTORASYON VE KONSERVASYON UYGULAMASI

  Özet   Tam Metin
0
DERYA YAYMAN
54- VERGİ AFFI UYGULAMALARI

  Özet   Tam Metin
0
Oğuzhan ECE
55- TÜREV ÜRÜN KULLANIMI İLE RİSK VE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDAN KANITLAR

  Özet   Tam Metin
0
Bülent Demir
56- ENDÜSTRİ 4.0 BİLEŞENLERİNİN İNOVASYON, AR-GE VE STRATEJİK REKABET SÜRECİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
0
Ahmet ŞAHBAZ
57- BOSNA HERSEK FEDERASYONU TUZLA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE TÜRKÇEYE KARŞI TUTUMLARI, KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

  Özet   Tam Metin
0
Filiz Tufan EMİNİ
58- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK ALGISI

  Özet   Tam Metin
0
Şenol ŞAHİN
59- ÜRETİM İŞLETMELERİNDE GÜRÜLTÜ KIRILIĞI VE ÇALIŞANLARA ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
Fatma SÖNMEZ ÇAKIR, Hüseyin İNCE
60- COMPARİSON OF ARIMA-ANN HYBRID APPROACHES FOR BIST100 STOCK INDEX FORECASTING

  Özet   Tam Metin
0
Meryem Yalcin
61- INTERİOR SPATIAL FEATURES AS A MARKETING ISSUE

  Özet   Tam Metin
0
Gürkan GÜLTEKİN,Oğuzhan ÇARIKÇI,Mahmut Sami ÖZTÜRK
62- MUHASEBE MANİPÜLASYONLARI ÇERÇEVESİNDE HATA VE HİLELERİN BANKACILIK İŞLEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
0
YAŞAR BEDİRHAN
63- BERKE HAN DÖNEMİ (1256-1266) ALTIN ORDA DEVLETİ’NİN DIŞ POLİTİKASI

  Özet   Tam Metin
0
ESRA ÇIKMAZ
64- A GENERAL OUTLOOK ON THE LEADER-MEMBER EXCHANGE THEORY IN MANAGEMENT

  Özet   Tam Metin
0
Halil Arslan, Temur Kayhan
65- PİYASA ÇARPANLARI İLE DEĞERLEMEDE ÖNEMLİ NOKTALAR VAKA İNCELEMESİ

  Özet   Tam Metin
0
Haluk Duman,, Mehmet Yücenurşen
66- TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI GELİŞİM SÜRECİ

  Özet   Tam Metin
0
Hakan ÖZKÖSE
67- VERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

  Özet   Tam Metin
0
NEŞEGÜL PARLAK
68- CHANGE OF THE ACCOUNTING PROFESSION IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION

  Özet   Tam Metin
0
Hafize Er Türküresin/ Nurgül Bozkurt
69- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER ALGILARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNIN İNCELENMESI

  Özet   Tam Metin
0
Serkan Sarı
70- DİYARBEKİR EYALETİNDE SÜRSAT BEDELİ TAHSİLİ (1673, 1676-1712)

  Özet   Tam Metin
0
Kerem Özbey
71- TÜRKİYE'DE İSLAMI MUHAFAZAKAR MODERNLEŞME VE TÜKETIM: SÜREKLILIK VE DEĞIŞIM

  Özet   Tam Metin
0
duygu celayir
72- KEY AUDİT ISSUES AS AN ELEMENT OF THE INDEPENDENT AUDIT REPORTS AND A STUDY WITHIN THE SCOPE OF THE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) 701

  Özet   Tam Metin
0
Yunus arifoğlu
73- THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC HISTORIOGRAPHY IN THE PRE-ISHAQ PERIOD: A MENTAL ANALYSIS

  Özet   Tam Metin
0
Sergül VURAL KARA
74- KAMURAN ŞİPALS (1926-2019) LEBENSWERK: BILDNIS EINER IKONE DER DEUTSCH-TÜRKISCHEN ÜBERSETZUNGSWELT

  Özet   Tam Metin
0
HASAN GÜNEŞ
75- BASAT TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRÜR (ÇEVİRI)

  Özet   Tam Metin
0
PELİN ŞAHİN YARBAĞ
76- THE EFFECT OF ORGANİSATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR ON ORGANISATIONAL CYNICISM: AN EMPIRICAL RESEARCH IN BEYLIKDÜZÜ PROVINCE IN EDUCATION, HEALTH AND TOURISM SERVICES SECTORS

  Özet   Tam Metin
0
Şengül Büyükboyacı
77- SÜLEYMAN DEMİREL DÖNEMİ (1965-1971) MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARININ TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI

  Özet   Tam Metin
0
Serkan Sarı
78- ANADOLU VE RUMELİ CANİBİNDE BİR SÜRSAT UYGULAMASI 1712 (H. 1124) ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
Zehtiye Füsun Yaşar , Elif Durukan , Erhan Büken , İshak Kalkavan
79- VIOLENCE AGAINST ORAL AND DENTAL HEALTHCARE CENTERS’ WORKERS: A QUESTIONNAIRE STUDY

  Özet   Tam Metin
0
Serpil SOYDAN
80- TARAMA SÖZLÜĞÜNDE KARADA YAŞAYAN HAYVAN ADLARI

  Özet   Tam Metin
0
AYSEL ERDOĞAN
81- XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA RUSYA’NIN TÜRKİSTAN’DA UYGULADIĞI İSKÂN POLİTİKASI VE TÜRKİSTAN NÜFUSUNA YANSIMALARI

  Özet   Tam Metin
0
Halil Arslan, Temur Kayhan
82- İSLAMİ FİNANS KURUMLARININ REFORMASYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
Arzu DEVECİ TOPAL, Aynur GEÇER
83- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet   Tam Metin
0
Ferhat ÇETİNKAYA
84- KUYUCAKLI YUSUF ROMANINDA KADININ VARLIKTAN NESNEYE DÖNÜŞÜMÜ

  Özet   Tam Metin
0
Hasan Uçar
85- TERRACOTTA MONEY BOXES IN THE OTTOMAN PERIOD

  Özet   Tam Metin
0
Dr. Ufuk ÜNLÜ
86- FARKLILIK YÖNETİMİNE UYGUN KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI

  Özet   Tam Metin
0
Halime GÖKTAŞ KULUALP
87- BENCHMARKING AS AN EFFECTIVE TOOL IN CRISIS MANAGEMENT

  Özet   Tam Metin
0
ZEHRA TÜRK
88- A STUDY ON THE ROLE OF SOCİAL MEDİA İN CONSUMER PURCHASE DECİSİONS

  Özet   Tam Metin
0
Selvinaz Gulcin Bozkurt
89- TÜRKİYE’NİN DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE BULUNAN ALANLARININ KÜLTÜREL PEYZAJ KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
0
TUNAHAN AVCI
90- KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE SUKUK’UN GELİŞIMI VE ÖNEMI: ÜLKELER BAZINDA BIR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
0
Muzaffer Şahin
91- A CASE OF COUPLE THERAPY WITH INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY

  Özet   Tam Metin
0
Mevlüt Karadağ
92- YÖNETİMDE YETKİ DEVRİ KAVRAMI VE TERSİNE YETKİ DEVRİNDEN KAÇINMA STRATEJİLERİ

  Özet   Tam Metin
0
Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU
93- AİLE HAYATINDA EMPATİ -EŞE KARŞI KİN BESLEMEME İLE İLGİLİ BİR HADİSİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ-

  Özet   Tam Metin
0
Meftune ÖZBAKIR UMUT
94- MARKETING IN THE CIRCULAR ECONOMY

  Özet   Tam Metin
0
Süreyy ECE
95- İŞ DÜNYASINDA KADIN YÖNETİCİLER

  Özet   Tam Metin
0
İmran UZUNASLAN, Ayşe Sezen SERPEN
96- SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA GERONTOKRASİ KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

  Özet   Tam Metin
0
ŞAFAK ÖZ AKTEPE
97- PRESENTEEISM: FİZİKEN VARLIK GÖSTERİRKEN FİİLEN VARLIK GÖSTEREMEMEK

  Özet   Tam Metin
0
F. Senem Güngör
98- BEYOND POST MODERNISM AND ORIENTALISM

  Özet   Tam Metin
0
Kadir Caner DOĞAN
99- IMMANUEL KANT’TA AKIL, AHLAK FELSEFESİ VE AYDINLANMA ANLAYIŞI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
0
Nida Türegün
100- ENVİRONMENTAL ACCOUNTING: CHALLENGES IN IMPLEMENTATION AND BASIC ROLES OF ACCOUNTANTS

  Özet   Tam Metin
0