INTERNATIONAL BOOK CHAPTER Yıl: 2020   Sayı: 3

Dr.Öğr.Üyesi Ferdi KESİKOĞLU, Dr. Öğr.Üyesi Deniz ŞÜKRÜOĞLU
51- OKUN KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞSİZLİK VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL YAKLAŞIMI

  Özet   Tam Metin
0
GÜLŞEN KIRPIK, DERYA ŞAHİN
52- BİR İŞ ANALİZİ ÇALIŞMASI: ECZACILIK MESLEĞİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
Ayhan Dağdeviren
53- YEREL HALKIN TURİZM DEĞERLERİNİ TANIMA DURUMU ÇANKIRI ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
Işıl güneş Modiri dilek
54- INTERNET ADDICTION IN CHILDHOOD AND INTERNET ADDICTION LEVEL IN FINE ARTS TEACHER CANDIDATES

  Özet   Tam Metin
0
Mustafa ÖZKAN, Ceyda AYAZ
55- ON PROLONGATIONS OF METALLIC STRUCTURES TO TANGENT BUNDLES OF ORDER TWO

  Özet   Tam Metin
0
Kibar Aktın, Esra SUCU
56- SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇOCUK HAKLARI

  Özet   Tam Metin
7
Elif Kübra Demir
57- COGNITIVE DIAGNOSTIC MODELS

  Özet   Tam Metin
0
HASAN GÜNEŞ
58- FORGOTTEN TURKISH TRADITIONS

  Özet   Tam Metin
0
Mustafa Kemal Avşar
59- AORTIC VALVE REPLACEMENT : CHOICE OF PROSTHESIS AND ANTITHROMBOTIC MANAGEMENT

  Özet   Tam Metin
0
SAİM SANER ÇİFTYILDIZ
60- ELEKTRONİK ÜRÜN MAĞAZASI MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİ ALGILARININ İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
0
Muhammet İnceağaç
61- EĞİTIMDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM VE GÖRSEL SANATLAR EĞITIMI

  Özet   Tam Metin
0
Hüseyin ÇAVUŞOĞLU
62- 28 ŞUBAT SÜRECİ VE NECMETTİN ERBAKAN-TANSU ÇİLLER KOALİSYON HÜKÜMETİNE BİR BAKIŞ

  Özet   Tam Metin
0
Sabiha Gökçen Zeybek
63- KEFİRİN OBEZİTEDEN KORUNMA VE TEDAVİSİNDE YERİ: GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME

  Özet   Tam Metin
0
Sevim Akçağlar
64- HEPATITIS A & B VIRUSES AND CHROMOSOME DAMAGES

  Özet   Tam Metin
0
Burhanettin Ozdemir
65- EXAMINING THE MAIN AND INTERACTION EFFECTS OF DIFFERENT FACTORS ON STUDENTS’ PERFORMANCE ON LANGUAGE TEST

  Özet   Tam Metin
0
Hande Peynirci
66- CUSHİNG HASTALIĞINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

  Özet   Tam Metin
0
Y. Mimar Sevde KORKMAZ, Prof. Dr. Deniz ERİNSEL ÖNDER
67- GÖRÜNÜR ALAN BAĞLAMINDA GALERİ BOŞLUKLU EĞİTİM YAPILARI: HACI ETHEM ÜKTEM ORTAOKULU ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
0
Serkan TÜRKMEN
68- ASSESSMENT OF MEDICAL TOURISM POTENTIAL OF TURKEY

  Özet   Tam Metin
0
Pinar Bostan
69- ASSESSING THE VARIATIONS OF MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES OVER VAN LAKE BASIN, TURKEY

  Özet   Tam Metin
0
Alparslan KIRIK
70- ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ VE CERRAHİ TEDAVİLERİ

  Özet   Tam Metin
0
Gülçin Kazan
71- ENTELEKTÜEL SERMAYE: ÖLÇME VE RAPORLAMA

  Özet   Tam Metin
0
Ayşe GÜNAY
72- KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMLİĞİ YAKLAŞIMI

  Özet   Tam Metin
0
Göksel ÖZTÜRK, Alper BİLGİLİ
73- AFETE DİRENÇLİ KENT KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

  Özet   Tam Metin
0
Canan BAŞALOĞLU GÖZLÜKLÜ, Engin ÇAKIR
74- KÜRESEL MARKA YARATMADA TURQUALITY PROJESİ: BİR SANAYİ İŞLETMESİNDE VAKA ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
0
Emine Aysın Şenel
75- ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMI

  Özet   Tam Metin
0
Onur Gezgin
76- DOWN SENDROMLU BİREYLERDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

  Özet   Tam Metin
0
Canan Demir
77- DIMENSIONALITY REDUCTION TECHNIQUE: PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

  Özet   Tam Metin
0
Niler Özdemir Akkuş, Makbule Heval Şahan, Övül Kümbüloğlu
78- OCCLUSION AND DIGITAL AGE: TRADITION IS AGAINST INNOVATION

  Özet   Tam Metin
0
Sevil AKÇAĞLAR
79- THERMAL NEUTRON FISSION OF URANIUM-233 BY MONTE-CARLO METHOD

  Özet   Tam Metin
0
Yaser Snoubar, Magdy Atef Mahfouz ABITA
80- POST-CONFLİCT SOCIAL POLICY: A PERCEPTION OF SOCIAL POLICY FOR ARAB YOUNG ADULTS IN THE POST-CONFLICT MIDDLE EAST

  Özet   Tam Metin
0
Mehmet Uğur Kutluer, Aylin MENTİŞ KÖKSOY
81- POSITIVE EDUCATION AND SELF-DETERMINATION THEORY: A REVIEW OF IMPLEMENTATIONS AND INFLUENCES

  Özet   Tam Metin
0
ayşegül güngör
82- RED FLAGS IN IDENTIFYING PURCHASING FRAUD AND CASE EXAMPLES

  Özet   Tam Metin
0
Osman Eroğlu
83- THE FINANCIAL EFFECTS OF COVID-19 ON BUSINESSES IN TURKEY

  Özet   Tam Metin
0
Gonca Inanc, Murat Ozgoren, Adile Oniz
84- SLEEP RESEARCH FROM PAST TO PRESENT

  Özet   Tam Metin
0
Arzu Kalın
85- VISUALIZING THOUGHT: INVESTIGATIONS OF THE THIRD DIMENSION IN LANDSCAPE DESIGN STUDIO EXAMPLE

  Özet   Tam Metin
0
Canan KOÇ, Ahmet KOÇ
86- BEYPAZARI’NDA GELENEKSEL VE MODERN SOKAK DOKULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
0
Zerrin Tan
87- BENJAMİN BRİTTEN’IN OBUA VE PİYANO İÇİN YAZDIĞI “TEMPORAL VARİATİONS” ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
0
FUNDA ÇİTİL CANBAY
88- BİREYLERİN FETAL KAYIP/ÖLÜ DOĞUM SONRASI SOSYAL DESTEK VE BAKIM GEREKSİNİMLERİ

  Özet   Tam Metin
0
Sultan KOMUT BAKINÇ
89- A RE-READİNG OF MELVILLE’S

  Özet   Tam Metin
0
Mehmet Gürbilek1, Çiğdem Damla Deniz2, Cemile Topcu1, İkbal İnanlı2, M. Fatih Hayırlıoğlu1
90- MANEVİ (SPIRITUAL) MUTLULUĞUN ANTIOKSIDAN KAPASITE ÜZERINE ETKISI

  Özet   Tam Metin
0
TUĞBA AYDIN
91- PERİODONTAL HASTALIK VE D VİTAMİNİ İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
0
Doç.Dr. Aylin MENTİŞ KÖKSOY, Dr. Öğr. Üy. Belgin LİMAN
92- TEACHING APPROACHES USED İN PRESCHOOL MUSIC EDUCATION

  Özet   Tam Metin
2
Emine Dilara Çolpak
93- A REVIEW OF IMMEDIATE LOADING PROTOCOLS IN IMPLANT-SUPPORTED FIXED PROSTHESIS

  Özet   Tam Metin
0
Zafer KUYRUKÇU, Emine YILDIZ KUYRUKÇU
94- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU MİMARİ TASARIMI

  Özet   Tam Metin
0
Nursen GEYİK DEĞERLİ
95- ÇAĞDAŞ ÖRME SANATINDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR

  Özet   Tam Metin
0
Dr. Öğr. Üyesi. Burcu ÖZER
96- PİYANO EĞİTİMİNDE ZİHİNSEL ÇALIŞMA VE EZBERLEMENİN ÖNEMİ

  Özet   Tam Metin
0
Hakan İnankul
97- ANTIDOTE TO CORRUPTION IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION: ETHICAL VALUES

  Özet   Tam Metin
0
Servet KIZILDAĞ
98- HÜCRE KÜLTÜRÜ

  Özet   Tam Metin
0
Uzm. Dr. Çiğdem Damla Deniz
99- ANALYZİNG DIAGNOSTIC VALUE OF C-REACTIVE PROTEIN / ALBUMIN RATIO WITH ROC CURVE IN NOVEL CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

  Özet   Tam Metin
0
Galip Afşın RAVANOĞLU
100- AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİNDE KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
0