INTERNATIONAL BOOK CHAPTER

Mart 2020 Kitap Bölümü Projesi

 

Saygıdeğer Meslektaşımız

 

Sizleri yurt dışında yayınlayacağımız orijinal araştırma, derleme ve tezden üretilmiş makalelerin yer alacağı uluslararası kitap projesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Kitaplar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanlanında ayrı ayrı yayınlayacağız. Alanlara göre projede aşağıdaki başlıklarda kitaplar ayrı ayrı yayımlanacaktır.  

 

1-Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar

2- Academic Studies in Social Sciences

3- İktisadi Bilimlerde Akademik Çalışmalar 

4- Academic Studies in Economic Sciences

5- İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar 

6- Academic Studies in Administrative Sciences

7- Tarih Biliminde Akademik Çalışmalar 

8- Academic Studies in Historical Sciences

9- Bankacılık ve Finans Bilimlerinde Akademik Çalışmalar 

10- Academic Studies in Banking and Financial Sciences

11- Yönetim ve Strateji Bilimlerinde Akademik Çalışmalar 

12- Academic Studies in Management and Strategy Sciences

13- Toplum Bilimleri Çalışmaları

Editörler ve Hakem Kurulu: Yukarıda belirtilen her alanın kendine özgü editörleri ve Hakem kurulları olacaktır.

Yayın Dili

Kitaplarımız iki farklı şekilde yayınlanacaktır.

Birinci tür kitapta Türkçe, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış makalelere yer verilecektir.

İkinci tür kitapta ise sadece İngilizce yazılmış makalelere yer verilecektir.