INTERNATIONAL BOOK CHAPTER

Haziran 2020 Kitap Bölümü Projesi

 

Saygıdeğer Meslektaşımız

 

Sizleri yurt dışında yayınlayacağımız orijinal araştırma, derleme ve tezden üretilmiş makalelerin yer alacağı uluslararası kitap projesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Kitaplar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında ayrı ayrı yayınlayacağız. Alanlara göre projede aşağıdaki başlıklarda kitaplar ayrı ayrı yayımlanacaktır.  

 

ALANLAR VE ALANA GÖRE KİTAP İSİMLERİ:

 

SOSYAL BİLİMLER

1- İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar

2- Current Researches in Humanities  and Social Sciences

3- İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel araştırmalar 

4- Current Researches in Economic  and Administrative Sciences

 

EĞİTİM BİLİMLERİ

1-Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar

2- Current Researches in Educational Sciences

 

FEN ve MATEMATİK BİLİMLERİ

1-Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar

2- Current Researches in Science and Mathematics Sciences

 

MÜHENSİLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ

1-Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar

2- Current Researches in Engineering and Architecture Sciences

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

1-Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar

2- Current Researches in Health Sciences

 

 

 

 

Editörler ve Hakem Kurulu: Yukarıda belirtilen her alanın kendine özgü editörleri ve Hakem kurulları olacaktır.

Yayın Dili

Kitaplarımız iki farklı şekilde yayınlanacaktır.

Birinci tür kitapta Türkçe, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış makalelere yer verilecektir.

İkinci tür kitapta ise sadece İngilizce yazılmış makalelere yer verilecektir.