INTERNATIONAL BOOK CHAPTER

MAYIS 2021 KİTAP PROJESİ ÇAĞRISI

 

Saygıdeğer Meslektaşımız

 

Sizleri yurt dışında 20 Mayıs 2021 Tarihinde yayınlayacağımız orijinal araştırma, derleme ve tezden üretilmiş makalelerin yer alacağı uluslararası kitap projesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Kitaplar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında ayrı ayrı yayınlayacağız. Alanlara göre projede aşağıdaki başlıklarda kitaplar ayrı ayrı yayımlanacaktır.  

 

ALANLAR VE ALANA GÖRE KİTAP İSİMLERİ:

 

SOSYAL BİLİMLER

ADMINISTRATIVE AND ECONOMICS SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/2021

SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/2021

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

SOSYAL VE İNSANİ BİLİMLER: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

EĞİTİM BİLİMLERİ

EDUCATIONAL SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/2021

EĞİTİM BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

FEN ve MATEMATİK BİLİMLERİ

FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ

ENGINEERING AND ARCHITECTURE SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends/2021

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

HEALTH SCIENCES: Current Researches and New Trends/2021

SAĞLIK BİLİMLERİ:  Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021

 

Editörler ve Hakem Kurulu: Yukarıda belirtilen her alanın kendine özgü editörleri ve Hakem kurulları olacaktır.

Yayın Dili

Kitaplarımız iki farklı şekilde yayınlanacaktır.

Birinci tür kitapta Türkçe, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış makalelere yer verilecektir.

İkinci tür kitapta ise sadece İngilizce yazılmış makalelere yer verilecektir.