INTERNATIONAL BOOK CHAPTER

Saygıdeğer Meslektaşımız

 

Sizleri yurt dışında yayınlayacağımız orijinal araştırma, derleme ve tezden üretilmiş makalelerin yer alacağı uluslararası kitap projesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Kitaplar Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri alanlarında ayrı ayrı yayınlayacağız. Temel alanlara göre projede aşağıdaki başlıklarda kitaplar ayrı ayrı yayımlanacaktır:

 

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ

Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar

Fen Bilimlerinde Akademik Çalışmalar

Filolojide Akademik Çalışmalar

Güzel Sanatlarda Akademik Çalışmalar

Hukukta Akademik Çalışmalar

İlahiyatta Akademik Çalışmalar

Mimarlık Planlama ve Tasarımda Akademik Çalışmalar

Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar

Sağlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar

Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerinde Akademik Çalışmalar

Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Akademik Çalışmalar

 

İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

Academic Studies in Educational Sciences

Academic Studies in Mathematic and Sciences Educational

Academic Studies in Philology

Academic Studies in Fine Arts

Academic Studies in Law

Academic Studies in Theology

Academic Studies in Architecture, Engineerıng Planning and Design

Academic Studies in Health Sciences

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences

Editörler ve Hakem Kurulu: Yukarıda belirtilen her alanın kendine özgü editörleri ve Hakem kurulları olacaktır.

Yayın Dili

Kitaplarımız iki farklı şekilde yayınlanacaktır.

Birinci tür kitapta Türkçe, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış makalelere yer verilecektir.

İkinci tür kitapta ise sadece İngilizce yazılmış makalelere yer verilecektir.