INTERNATIONAL BOOK CHAPTER

Yazılarınızı yüklemek için web sayfamıza üye olunuz. Üyelik girişinden sonra yazınızı yükleyebilirsiniz.

Yazılar hakeme gönderileceği için word dosyası üzerine isminizi yazmayınız.

 

Saygıdeğer Meslektaşımız

 

Sizleri yurt dışında yayınlayacağımız orijinal araştırma, derleme ve tezden üretilmiş makalelerin yer alacağı uluslararası kitap projesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Kitaplar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında ayrı ayrı yayınlayacağız. Alanlara göre projede aşağıdaki başlıklarda kitaplar ayrı ayrı yayımlanacaktır.  

 

ALANLAR VE ALANA GÖRE KİTAP İSİMLERİ:

 

SOSYAL BİLİMLER

ADMINISTRATIVE AND ECONOMICS SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends

SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

SOSYAL VE İNSANİ BİLİMLER:Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

 

EĞİTİM BİLİMLERİ

EDUCATIONAL SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends

EĞİTİM BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

 

FEN ve MATEMATİK BİLİMLERİ

SCIENCE AND MATHEMATICS SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends

FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

 

GÜZEL SANATLAR

FINE ARTS: Theory, Current Researches and New Trends

GÜZEL SANATLAR: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ

ENGINEERING AND ARCHITECTURE SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

HEALTH SCIENCES: Current Researches and New Trends

SAĞLIK BİLİMLERİ:  Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

 

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ

AGRICULTURAL And NATURAL SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ:  Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

 

 

Editörler ve Hakem Kurulu: Yukarıda belirtilen her alanın kendine özgü editörleri ve Hakem kurulları olacaktır.

Yayın Dili

Kitaplarımız iki farklı şekilde yayınlanacaktır.

Birinci tür kitapta Türkçe, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış makalelere yer verilecektir.

İkinci tür kitapta ise sadece İngilizce yazılmış makalelere yer verilecektir.